CITYSCENERIES//Urban landscapes
Today's world has to deal with many challenging themes. How do we relate to so many issues? Will we manage to maintain our forward energy and determination in times of trouble and be able to continue our path? My series of works Citysceneries//Urban landscapes shows life itself with all kind of characteristic elements. The awesomeness of everyday life in which we move in the midst of the city and our era. Our society, our world. The images form a graphic representation of the period in which we live. They also refer to my view as a photographer. What do I see?
De wereld van vandaag heeft met veel uitdagende thema's te maken. Hoe verhouden we ons tot zoveel kwesties? Lukt het ons om in moeilijke tijden onze voorwaartse energie en vastberadenheid te behouden en onze weg te vervolgen? Mijn serie werken Citysceneries/Urban landscapes toont het leven zelf met allerlei karakteristieke elementen. Het eenvoudige en mooie van het alledaagse leven waarin we ons bewegen te midden van de stad en onze tijd. Onze maatschappij, onze wereld. De beelden vormen een weergave van de periode waarin we leven. Ze verwijzen ook naar mijn manier van kijken als fotograaf. Wat zie ik?
Maison Les Buis | France 

Maison Les Buis is a historic French country residence 
dedicated to providing an environment for creativity, 
inspiration and the exchange of ideas.
Back to Top