Authenticity and being in harmony with your values. 

It’s a ongoing journey, you can decide your path everyday, make u turns or stay exactly where you are. 
There is no one way street. 

How do you define authenticity? 
When are you fully autonomous, authentic, grounded and real? 

I would love to invite everyone to a portrait session with me that goes beyond just capturing images, 'cause I think it's all about emotions, connections and an unique story. I will guide to ensure natural and authentic results.
In my ongoing series "Beautiful People" I refer to the song of Melanie Safka. It's about 'beautiful people caring from the heart' during unusual situations. Sometimes when we meet I get carried away, I love to feel connected and share thoughts about life and goals. About what keeps us going forward. I endlessly feel honoured to photograph people. My camera becomes a straight line between my heart, my interest and the moment we share together.
Authenticiteit èn in harmonie zijn met je waarden. 
Het is een voortdurende reis, je kunt elke dag je pad bepalen, een afslag nemen of precies blijven waar je bent. Er is geen eenrichtingsweg. 
Hoe definieer je authenticiteit? 
Wanneer ben je volledig autonoom, authentiek, gegrond en echt? 
Ik nodig de ander graag uit voor een portretsessie met mij die verder gaat dan alleen het vastleggen van beelden, omdat ik geloof dat het allemaal draait om emoties, verbindingen en een uniek verhaal. Ik streef ernaar om om samen natuurlijke en authentieke portretten te creëren. 

In mijn doorlopende serie "Beautiful People" verwijs ik naar het gelijknamige liedje van Melanie Safka. Het gaat over "beautiful people caring from the heart" tijdens ongewone situaties. Als we elkaar ontmoeten laat ik me graag meeslepen, ik houd ervan om me verbonden te voelen en gedachten uit te wisselen over het leven en onze dromen. Over wat ons in beweging houdt. Ik voel me eindeloos vereerd om mensen te fotograferen. Mijn camera wordt zo een rechte lijn tussen mijn hart, mijn interesse en het moment dat we samen delen.
Denise Kooij // Beautiful People 2022 -2024
Back to Top